Vzdělávání dětí-cizinců v praxi mateřských škol

Připravenost školského systému a jeho schopnost reagovat na měnící se podmínky ve společnosti patří mezi hlavní předpoklady úspěšné integrace cizinců. Vzdělávací program svou tematikou realitě související s navyšováním dětí/žáků-cizinců v prostředí českých škol. Jeho obsah vychází z potřeb pedagogických a vedoucích pedagogických pracovníků, mezi které patří především nutnost získat efektivní právní povědomí v oblasti vzdělávání dětí-cizinců a přehled o podpůrných opatřeních, která mohou při práci s dětmi-cizinci využívat.