Možnosti využití různých typů her v začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ

Webinář je určen pro pedagogy mateřských škol, kteří pracují v rámci své pedagogické praxe s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Účastníci budou v první části webináře seznámeni s důležitými aspekty přijímání dětí s OMJ do mateřských škol. Druhá část webináře bude věnována hrám s dětmi  OMJ v prostředí mateřské školy. Na hry bude nahlíženo ze dvou perspektiv: hra jako nástroj budování důvěry, hra jako nástroj jazykového rozvoje dětí s OMJ. Webinář je veden interaktivně a zařazuje řadu aktivit, které simulují práci s dětmi s OMJ a účastníci si tak mohou vyzkoušet nabízené postupy a tipy na různé využití rozličných typů her při práci s dětmi s OMJ stejně tak jako při práci s celou třídou, ve které jsou také děti s OMJ.