Jazyková příprava pro žáky s OMJ na základní škole – kurikulum, test

Účastníci webináře budou vybaveni základními poznatky pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Budou seznámeni s nadnárodními dokumenty, které se vztahují k výuce druhých/cizích jazyků.

Účastníci webináře ískají informace o základních didaktických postupech při výuce a budou seznámeni s dostupnými metodickými materiály pro učitele k výuce češtiny jako druhého jazyka (například Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání či Vstupní orientační test k určení úrovně českého jazyka). Dále získají informace o dostupných materiálech do výuky.

Webinář bude zakončen příkladem dobré praxe.