Jak postupovat v přijímání a začleňování žáků-cizinců do ZŠ

Možnosti podpory pro školy a školská zařízení v otázce přijímání a začleňování dětí/žáků cizinců. Co je dobré vědět o přítomnosti dítěte/žáka cizince ve škole. Inspirace ze Skandinávie. Příklady dobré praxe.