Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky-cizince

Cílovou skupinou seminářů: vedoucí pracovníci škol, pedagogičtí pracovníci a zástupci spolupracujících subjektů na krajské úrovni. Setkání zaměřené na konkrétní zkušenosti (pozitiva, negativa), postřehy a příklady z praxe (cíle, obsah, témata).
Cíle semináře:

  • Představení aktérů/partnerů působících v kraji
  • Zmapování potřeb učitelů a škol dle regionů (stanovení nedostatků a rezerv v podpoře pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky – cizince).
  • Hledání možnosti spolupráce s dalšími subjekty na úrovni krajů.
  • Lektoři – panelisté – odborní pracovníci z krajů, neziskové organizace, zástupci krajských úřadů, zkušení pedagogové.

Program je zdarma, proto není vhodný pro šablony.